Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  có cần e làm mối ko :D
  20 Tháng mười hai 2018
 2. tuấn dũng 2k8
  tuấn dũng 2k8
  cưới ai ?
  20 Tháng mười hai 2018
 3. Kuroko - chan
  20 Tháng mười hai 2018
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ấy ấy, từ từ để xem muội tam có đồng ý không đã :p
  21 Tháng mười hai 2018
 5. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  ơ sao lại là muội
  21 Tháng mười hai 2018
 6. Khải KIllar
  21 Tháng mười hai 2018
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thì hắn định cưới muội mà :D
  21 Tháng mười hai 2018
 8. Khải KIllar
  21 Tháng mười hai 2018
 9. phamkimcu0ng
  21 Tháng mười hai 2018
 10. Khải KIllar
  21 Tháng mười hai 2018
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mi đấy
  21 Tháng mười hai 2018
 12. tuấn dũng 2k8
  tuấn dũng 2k8
  ta cx muốn cưới ^^
  21 Tháng mười hai 2018
 13. Kuroko - chan
  21 Tháng mười hai 2018
 14. Mai Anh 2k5
  21 Tháng mười hai 2018
 15. tuấn dũng 2k8
  21 Tháng mười hai 2018
 16. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  =_= CHẮC TA CHẾT MẤT
  21 Tháng mười hai 2018
 17. Mai Anh 2k5
  21 Tháng mười hai 2018
 18. tuấn dũng 2k8
  tuấn dũng 2k8
  Because you are cute
  21 Tháng mười hai 2018
 19. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  ựa ,chắc ta ko sông nổi đến ng mai để thi hk đây
  21 Tháng mười hai 2018
 20. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  21 Tháng mười hai 2018
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ngủ đi
  21 Tháng mười hai 2018
-->