Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Ngọc Bảo Trân

 1. Ngô Thị Thảo LInh
  20 Tháng mười hai 2018
 2. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  bạn là ARMY hở
  20 Tháng mười hai 2018
 3. Bùi Ngọc Bảo Trân
  20 Tháng mười hai 2018
 4. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  army bts đó
  20 Tháng mười hai 2018
 5. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  bạn tên gì
  20 Tháng mười hai 2018
 6. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  Linh 2k6 ở Quảng Trị
  còn bạn
  23 Tháng mười hai 2018
 7. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  mình cũng là army nè
  23 Tháng mười hai 2018
 8. Bùi Ngọc Bảo Trân
  23 Tháng mười hai 2018
 9. Ngô Thị Thảo LInh
  23 Tháng mười hai 2018
 10. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  bạn GT đi
  23 Tháng mười hai 2018
 11. Bùi Ngọc Bảo Trân
  Bùi Ngọc Bảo Trân
  bạn là nam cũng thích bts nữa hả
  23 Tháng mười hai 2018
 12. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  hở-_-mk là girl bạn ơi!!
  23 Tháng mười hai 2018
-->