Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Minh Chiêm578

 1. Nguyễn Đức Minh 123
  25 Tháng mười hai 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nhanh lên ku
  anh có kipan đấy
  12 Tháng một 2019
 3. Trần Minh Chiêm578
  26 Tháng một 2019
 4. Trần Minh Chiêm578
  Trần Minh Chiêm578
  chưa đến 1/1 mà
  26 Tháng một 2019