Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Gia Linh

 1. dothithanhha
  dothithanhha
  thế có khi dc đặc cách đấ
  19 Tháng mười hai 2018
 2. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  đặc cách gì trời
  20 Tháng mười hai 2018
 3. dothithanhha
  dothithanhha
  như t nè
  20 Tháng mười hai 2018
 4. Nguyễn Trần Gia Linh
  20 Tháng mười hai 2018
 5. dothithanhha
  dothithanhha
  ị ốm r nghỉ thi
  20 Tháng mười hai 2018
 6. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  rồi làm bài thi một mình?
  21 Tháng mười hai 2018
 7. dothithanhha
  dothithanhha
  ko đặc cah ko cần thi
  8 đ toán 8 đ văn
  21 Tháng mười hai 2018
 8. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  sướng v
  ở trường t làm gì được
  21 Tháng mười hai 2018
 9. dothithanhha
  dothithanhha
  à
  quên chưa nói là do t là học sinh dỏi thoy
  bọn ngu hok kia làm j dc
  21 Tháng mười hai 2018
 10. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  ôi, ở trường t hs giỏi hay hs ngu gì cũng vậy thôi. ốm đau bệnh tật thì thi 1 mình, đáng sợ!
  23 Tháng mười hai 2018
 11. dothithanhha
  dothithanhha
  thooy kệ m
  ai bảo ngu
  23 Tháng mười hai 2018
 12. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  vừa phải thôi nha!!!
  23 Tháng mười hai 2018
 13. dothithanhha
  dothithanhha
  nhầm
  ai bào dót
  23 Tháng mười hai 2018
 14. Nguyễn Trần Gia Linh
  23 Tháng mười hai 2018
-->