Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thanh Hiền 2k5

 1. namnam06
  namnam06
  Bạn Hiền bàn đầu?
  19 Tháng mười hai 2018
 2. Thanh Hiền 2k5
  Thanh Hiền 2k5
  Nhớ ra rồi thì chỉ tui địa nha
  19 Tháng mười hai 2018
 3. namnam06
  namnam06
  Hehe! :D
  19 Tháng mười hai 2018
 4. Thanh Hiền 2k5
  Thanh Hiền 2k5
  Câu 6 nêu sự giống nhau và khác nhau của sống hoàng hà và sông trường giang
  19 Tháng mười hai 2018
 5. Thanh Hiền 2k5
  Thanh Hiền 2k5
  Cả câu 5 nữa ,trình bày những khó khăn của khu vực tây nam á trong phát triển kinh tế xã hội .
  19 Tháng mười hai 2018
 6. Thanh Hiền 2k5
  Thanh Hiền 2k5
  nếu mà giải hộ mai mua kẹo cho
  19 Tháng mười hai 2018
 7. namnam06
  namnam06
  Hỏi các bạn bên ngoài đi, lắm thế!
  19 Tháng mười hai 2018
 8. Thanh Hiền 2k5
  Thanh Hiền 2k5
  Thôi tự giải rồi.
  20 Tháng mười hai 2018
 9. namnam06
  namnam06
  Phù, tui còn soạn lại....
  20 Tháng mười hai 2018
 10. dothithanhha
  dothithanhha
  lớp trưởng luôn hả
  20 Tháng mười hai 2018
 11. namnam06
  namnam06
  Kệ đi chị Thái!
  24 Tháng mười hai 2018
-->