Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dothithanhha

 1. Uyển Green
  Uyển Green
  Huuulaaaa
  17 Tháng mười hai 2018
 2. dothithanhha
  dothithanhha
  Trần Ngọc Tú Uyển phải hem
  18 Tháng mười hai 2018
 3. Uyển Green
  Uyển Green
  Đúng ời mà sao biết vậy? Tui có quen bạn?
  18 Tháng mười hai 2018
 4. dothithanhha
  dothithanhha
  ghihihihi
  18 Tháng mười hai 2018
 5. Uyển Green
  Uyển Green
  :D sao đấy??
  18 Tháng mười hai 2018
 6. dothithanhha
  dothithanhha
  đó bt
  18 Tháng mười hai 2018
 7. Uyển Green
  Uyển Green
  Hông biết ><
  18 Tháng mười hai 2018
 8. dothithanhha
  dothithanhha
  nghĩ đê nghĩ ddee
  18 Tháng mười hai 2018
 9. Uyển Green
  Uyển Green
  Hông biết thật >_< nói deeee
  18 Tháng mười hai 2018
 10. dothithanhha
  dothithanhha
  đoán đi đoán đi đoán đi ngại j
  18 Tháng mười hai 2018
 11. Uyển Green
  Uyển Green
  Có vào wall bên fb của tui đúng hông?
  18 Tháng mười hai 2018
 12. dothithanhha
  dothithanhha
  ờ tất nhiên
  giỏi giỏi thôi nói luoonn tôi lafjvkDS<NVak.:NB
  18 Tháng mười hai 2018
 13. Uyển Green
  Uyển Green
  Là ai?
  18 Tháng mười hai 2018
 14. dothithanhha
  dothithanhha
  AI ĐÓ
  18 Tháng mười hai 2018
 15. Uyển Green
  Uyển Green
  Bạn tên Hà hở?
  18 Tháng mười hai 2018
 16. dothithanhha
  dothithanhha
  chủ nik tên là hà nhưng ng mượn nik ko teen hà
  18 Tháng mười hai 2018
 17. Uyển Green
  Uyển Green
  Gợi ý tí đi chớ?
  18 Tháng mười hai 2018
 18. dothithanhha
  dothithanhha
  18 Tháng mười hai 2018
 19. Uyển Green
  Uyển Green
  À à :D
  18 Tháng mười hai 2018
 20. dothithanhha
  dothithanhha
  dốt quá
  18 Tháng mười hai 2018
 21. Uyển Green
  Uyển Green
  Huhu, thay avt nhanh thật :v
  18 Tháng mười hai 2018
 22. dothithanhha
  dothithanhha
  tok độ mà
  18 Tháng mười hai 2018
 23. Uyển Green
  Uyển Green
  Haha thi xong chưa?
  18 Tháng mười hai 2018
 24. dothithanhha
  18 Tháng mười hai 2018
 25. Uyển Green
  18 Tháng mười hai 2018
 26. dothithanhha
  dothithanhha
  tiếng anh thấp nhất 7 điểm
  18 Tháng mười hai 2018
 27. Uyển Green
  Uyển Green
  Vậy ngon rồi bé ơii
  19 Tháng mười hai 2018
 28. dothithanhha
  dothithanhha
  bác bao nhiêu
  20 Tháng mười hai 2018
 29. dothithanhha
  dothithanhha
  hóa cao nhất 9.75 đ
  20 Tháng mười hai 2018
 30. Uyển Green
  Uyển Green
  Chưa thi xong :<
  20 Tháng mười hai 2018
 31. dothithanhha
  dothithanhha
  haizz
  21 Tháng mười hai 2018
-->