Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. minh2006sc
  minh2006sc
  hi chúng ta có quen trong Fan Conan
  17 Tháng mười hai 2018
 2. Nguyễn Linh_2006
  17 Tháng mười hai 2018
 3. minh2006sc
  minh2006sc
  đợt này còn đọc conan ko ???
  18 Tháng mười hai 2018
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Còn nhé~ Nhưng mà ngại đọc mà chỉ thích xem thôi
  19 Tháng mười hai 2018
-->