Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sửa bài viết nhìn bộ phận lại, nhanh lên, chị chi thấy là chết đó
  17 Tháng mười hai 2018
 2. namnam06
  17 Tháng mười hai 2018
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nhanh đê, cắt, tỉa sao đó
  17 Tháng mười hai 2018
 4. namnam06
  namnam06
  Sửa sau. Hiện chỉ có điện thoại
  17 Tháng mười hai 2018
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  éc, chị Chii thấy là chết
  17 Tháng mười hai 2018
 6. namnam06
  namnam06
  Chỉ còn ớt thui, cắt hỏng ảnh rồi.
  17 Tháng mười hai 2018
 7. namnam06
  namnam06
  Sao lại chết
  17 Tháng mười hai 2018
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bít mà, Rin bị hoài
  17 Tháng mười hai 2018
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chỉ la....
  17 Tháng mười hai 2018
 10. namnam06
  namnam06
  Sao lại chết
  17 Tháng mười hai 2018
 11. namnam06
  namnam06
  ? :V
  17 Tháng mười hai 2018
 12. namnam06
  namnam06
  Rin?????
  17 Tháng mười hai 2018
 13. phamkimcu0ng
  17 Tháng mười hai 2018
 14. namnam06
  namnam06
  Rồi.
  17 Tháng mười hai 2018
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sửa bức đó chưa?
  17 Tháng mười hai 2018
 16. namnam06
  namnam06
  Ảnh lỗi rồi.
  17 Tháng mười hai 2018
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sửa bức tranh á
  17 Tháng mười hai 2018
 18. namnam06
  17 Tháng mười hai 2018
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao thế? Bộ chưa nhờ Ri à?
  18 Tháng mười hai 2018
 20. namnam06
  namnam06
  Mk phát hiện là sửa được sau 1tháng nhưng ảnh lỗi năng.
  18 Tháng mười hai 2018
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy có màu rồi thì vẽ bức mới khỏi sửa bức đó, cho phép Rin đăng bức đó làm album nhé
  18 Tháng mười hai 2018
 22. namnam06
  namnam06
  Thôi... Len còn rất kém, phải tìm thầy học đạo! :D
  18 Tháng mười hai 2018
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  kiếm ra thầy thì chỉ Rin nhé, Rin cx dở lắm á :p
  18 Tháng mười hai 2018
 24. namnam06
  namnam06
  Haha, :D
  18 Tháng mười hai 2018
 25. namnam06
  namnam06
  À, chỗ Len hết cây cỏ rồi, Rin có gì mau chụp để đăng NBPĐSV chứ!
  18 Tháng mười hai 2018
 26. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  éc, khi nào đăng?
  18 Tháng mười hai 2018
-->