Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Miracle Twilight
  16 Tháng mười hai 2018
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  số khó kinh khủng :v
  16 Tháng mười hai 2018
 3. Miracle Twilight
  Miracle Twilight
  khó thật
  16 Tháng mười hai 2018
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  bác ăn đc coin ko
  16 Tháng mười hai 2018
 5. Miracle Twilight
  Miracle Twilight
  ko nhường cho Nezumi, tại mệt quá
  16 Tháng mười hai 2018
-->