Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  akame ga kill à?
  16 Tháng mười hai 2018
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Sao chị biết :D
  16 Tháng mười hai 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  haha
  sao chị lại ko thể biết?
  16 Tháng mười hai 2018
 4. namnam06
  namnam06
  Sr, lost tb
  Chỗ tọa độ (4;4,5) có nhân vật xanh lá khá quen! :D
  27 Tháng mười hai 2018
 5. Kirigaya Kazuto.
  27 Tháng mười hai 2018
 6. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Em xem chưa
  27 Tháng mười hai 2018
 7. namnam06
  namnam06
  Haha, em sắp quên bớt vài anime ùi, coi rồi cứ drop, coi lại, drop,...
  27 Tháng mười hai 2018
-->