Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  " làm quen nha " ..............????tình mẹ con đi đâu vậy Tó ! @@
  16 Tháng mười hai 2018
 2. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  *Cầm dép* Tó cái đầu mi!!!
  16 Tháng mười hai 2018
 3. Narumi04
  Narumi04
  Không :) Quen rồi khỏi làm :)
  16 Tháng mười hai 2018
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không nhớ gì hết á!!!
  16 Tháng mười hai 2018
 5. s2no12k3
  s2no12k3
  Tos =>tó ! @@
  16 Tháng mười hai 2018
 6. s2no12k3
  s2no12k3
  ............................
  16 Tháng mười hai 2018
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  *đập đầu*
  16 Tháng mười hai 2018
 8. s2no12k3
  s2no12k3
  đây là đâu ?tôi là ai ?
  16 Tháng mười hai 2018
 9. Toshiro Koyoshi
  16 Tháng mười hai 2018
 10. Narumi04
  Narumi04
  Không nhớ thì làm gì cho nhớ :) Lấy dao + búa + kéo + ốc + đinh + tua vít + bla bla sửa não :)
  16 Tháng mười hai 2018
 11. Narumi04
  Narumi04
  _gh_
  16 Tháng mười hai 2018
 12. s2no12k3
  s2no12k3
  ..................
  16 Tháng mười hai 2018
 13. Narumi04
  Narumi04
  _gh_
  16 Tháng mười hai 2018
 14. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  ........ *Cạn lời*
  16 Tháng mười hai 2018
 15. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  t làm quen với :))
  16 Tháng mười hai 2018
 16. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  bé này bị tẩy não rùi
  16 Tháng mười hai 2018
 17. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Làm quen nhoa
  16 Tháng mười hai 2018
 18. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  m tên j Hiếu :))
  16 Tháng mười hai 2018
 19. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  T không tên Hiếu. Nhận nhầm người rồi
  16 Tháng mười hai 2018
 20. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  .-. m tên j
  16 Tháng mười hai 2018
 21. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không biết
  16 Tháng mười hai 2018
 22. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  .-. :) :D ;p o_O :( :mad
  16 Tháng mười hai 2018
 23. Toshiro Koyoshi
  16 Tháng mười hai 2018
 24. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nhóc giả nai ghê
  16 Tháng mười hai 2018
 25. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không có mà :<
  16 Tháng mười hai 2018
 26. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nhóc rất hay quên nhé
  thất vọng
  16 Tháng mười hai 2018
 27. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  :<< Hay nhớ mờ
  16 Tháng mười hai 2018
 28. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chị là ai?
  16 Tháng mười hai 2018
 29. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Em không biết chị đi ra đí!!!!!
  16 Tháng mười hai 2018
 30. Kuroko - chan
  16 Tháng mười hai 2018
 31. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Hí hí hí hí =))
  16 Tháng mười hai 2018
 32. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cười cái đầu e
  16 Tháng mười hai 2018
 33. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Sao chị nỡ mắng iêm :v (Sến vẫy)
  16 Tháng mười hai 2018
 34. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tôi thích thì tôi mắng *ghì đầu* có thật quên tôi rồi ko? *kẹp cổ*
  16 Tháng mười hai 2018
 35. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  *Cắn, đạp* Không nhớ là không nhớ
  16 Tháng mười hai 2018
 36. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hứ được
  vậy kệ mi
  16 Tháng mười hai 2018
 37. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Hớ hớ hớ hớ =))
  16 Tháng mười hai 2018
 38. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hớ cái đầu mi
  16 Tháng mười hai 2018
 39. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Kệ tui!
  16 Tháng mười hai 2018
 40. Kuroko - chan
  16 Tháng mười hai 2018
 41. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Hí hí
  16 Tháng mười hai 2018
 42. s2no12k3
  s2no12k3
  ...............
  16 Tháng mười hai 2018
 43. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Seo thế ạ?
  16 Tháng mười hai 2018
-->