Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hương Trà

 1. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  Ahihi ^^
  13 Tháng mười hai 2018
 2. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  ahihi cái đầu anh :v
  13 Tháng mười hai 2018
 3. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  được làm cố vấn chưa anh
  13 Tháng mười hai 2018
 4. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  Chưa em :> Đang thử việc
  13 Tháng mười hai 2018
 5. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  anh biết em là ai không
  ahihi :>
  13 Tháng mười hai 2018
 6. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  thôi off đây chán ghê, bơ ngta thế đấy :v
  13 Tháng mười hai 2018
 7. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  ngày mai rảnh em sẽ giúp anh có phòng tranh :>
  13 Tháng mười hai 2018
 8. Nguyễn Hương Trà
  13 Tháng mười hai 2018
 9. Isla Chemistry
  13 Tháng mười hai 2018
 10. Isla Chemistry
  Isla Chemistry
  À sorry nha :( Anh đang có việc
  13 Tháng mười hai 2018
 11. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  cool lên anh
  14 Tháng mười hai 2018
-->