Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Lê Tường Vi 7C1
  Lê Tường Vi 7C1
  chấm điểm
  luyện ns cách ...
  11 Tháng mười hai 2018
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Cô đưa bọn mày chấm bài TViệt ak
  11 Tháng mười hai 2018
 3. Lê Tường Vi 7C1
  11 Tháng mười hai 2018
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Vậy học bài điệp ngữ chưa
  11 Tháng mười hai 2018
-->