Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Uyển Green

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao thí
  10 Tháng mười hai 2018
 2. Uyển Green
  Uyển Green
  Bị buồn :'(
  10 Tháng mười hai 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chia sẻ nỗi buồn nào...
  10 Tháng mười hai 2018
 4. Uyển Green
  Uyển Green
  Thi rớt thể dục :((
  10 Tháng mười hai 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ngày mai Thuận cũng thi TD... :( Chưa đạt phần đẩy tạ à? :<
  10 Tháng mười hai 2018
 6. Uyển Green
  Uyển Green
  Phát bóng qua lưới. Ôi sao khổ thế này :(((
  10 Tháng mười hai 2018
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ thi rớt lí nà
  10 Tháng mười hai 2018
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hầy, chỗ Thuận học kỳ I học cầu với cả đẩy tạ thôi... :<<
  10 Tháng mười hai 2018
 9. Uyển Green
  Uyển Green
  10 Tháng mười hai 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ còn toán thôi
  thứ 4 là xong òi
  10 Tháng mười hai 2018
 11. Uyển Green
  Uyển Green
  @Thiên Thuận ờ đây học chạy, đá cầu với bóng chuyền. Tất cả đều ổn chỉ mỗi phát bóng là không qua lưới :<<
  10 Tháng mười hai 2018
 12. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hầy... :<<
  10 Tháng mười hai 2018
 13. Uyển Green
  Uyển Green
  @Kuroko - chan tuần sau mình mới bắt đầu thi thôi.Chỗ bạn sớm ghê ha
  10 Tháng mười hai 2018
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ukm
  trường tớ thui à
  10 Tháng mười hai 2018
-->