Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. thuytien12112005
  thuytien12112005
  bạn học lớp mấy
  9 Tháng mười hai 2018
 2. Chris Master Harry
  9 Tháng mười hai 2018
 3. thuytien12112005
  9 Tháng mười hai 2018
 4. Chris Master Harry
  9 Tháng mười hai 2018
 5. thuytien12112005
  thuytien12112005
  ở đâu
  9 Tháng mười hai 2018
 6. thuytien12112005
  thuytien12112005
  ờ mà học giỏi môn j nhất
  9 Tháng mười hai 2018
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  góc bên trái
  môn anh
  9 Tháng mười hai 2018
 8. thuytien12112005
  thuytien12112005
  tui là môn toán
  môn anh tạm ổn chỉ thua toán
  9 Tháng mười hai 2018
 9. thuytien12112005
  thuytien12112005
  tui là môn toán .anh tạm được nhưng thua toán
  9 Tháng mười hai 2018
-->