Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Mặt Trăng

 1. Khải KIllar
  8 Tháng mười hai 2018
 2. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  đúng r còn j nx
  8 Tháng mười hai 2018
 3. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  tao tưởng mày quên tao rồi
  8 Tháng mười hai 2018
 4. Khải KIllar
  Khải KIllar
  COI ĐI ^^
  8 Tháng mười hai 2018
 5. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  dang coi đây
  8 Tháng mười hai 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  DC 0 MỚI LÀM ĐẤY
  8 Tháng mười hai 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  o xem đượt
  8 Tháng mười hai 2018
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  UK ĐỂ TAO UP KIỂU KHÁC
  8 Tháng mười hai 2018
 9. Đỗ Anh Thái
  8 Tháng mười hai 2018
 10. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  k xem đc, chỉ nghe đc thoyyy
  8 Tháng mười hai 2018
 11. Khải KIllar
  Khải KIllar
  CÁI NÀY NHA
  8 Tháng mười hai 2018
 12. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ko đượt lốt
  8 Tháng mười hai 2018
 13. Khải KIllar
  8 Tháng mười hai 2018
-->