Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ngocvan9999

 1. Khải KIllar
  7 Tháng mười hai 2018
 2. ngocvan9999
 3. ngocvan9999
  ngocvan9999
  cảm ơn nhiều
  7 Tháng mười hai 2018
 4. ngocvan9999
  ngocvan9999
  hình như t làm hơi tào lao
  7 Tháng mười hai 2018
 5. Khải KIllar
  Khải KIllar
  m làm tao bại não r
  7 Tháng mười hai 2018
 6. ngocvan9999
  ngocvan9999
  sao vậy huhu
  7 Tháng mười hai 2018
 7. Khải KIllar
  Khải KIllar
  t đọc bài m làm tao liệt não r, mày tìm cai v
  7 Tháng mười hai 2018
 8. ngocvan9999
  ngocvan9999
  đừng đọc bài t nữa huhu
  7 Tháng mười hai 2018
 9. ngocvan9999
  ngocvan9999
  giúp t đi
  7 Tháng mười hai 2018
 10. ngocvan9999
  ngocvan9999
  huhu T-T
  7 Tháng mười hai 2018
 11. Khải KIllar
  Khải KIllar
  để t load não
  7 Tháng mười hai 2018
 12. ngocvan9999
  ngocvan9999
  cảm ơn nhiều
  7 Tháng mười hai 2018
 13. Khải KIllar
  Khải KIllar
  quá trình load đang diễn ra 1 phần trăm
  7 Tháng mười hai 2018
 14. ngocvan9999
  ngocvan9999
  chaiyo chaiyo
  7 Tháng mười hai 2018
 15. Khải KIllar
 16. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hồi nhỏ của t nè
  7 Tháng mười hai 2018
 17. ngocvan9999
  ngocvan9999
  t cũng vậy nhưng vẵn thích yoyo hơn
  7 Tháng mười hai 2018
 18. Khải KIllar
  7 Tháng mười hai 2018
 19. ngocvan9999
  7 Tháng mười hai 2018
 20. ngocvan9999
  ngocvan9999
  Bài lí m nghĩ ra chưa
  7 Tháng mười hai 2018
 21. Khải KIllar
  Khải KIllar
  t đang load
  7 Tháng mười hai 2018
 22. ngocvan9999
  ngocvan9999
  bài đó khó quá @@
  7 Tháng mười hai 2018
 23. Khải KIllar
  Khải KIllar
  mà t lười nghĩ quá
  7 Tháng mười hai 2018
 24. ngocvan9999
  ngocvan9999
  giúp t đi, gợi ý thoi cũng được huhu
  7 Tháng mười hai 2018
 25. Khải KIllar
  Khải KIllar
  thôi, t coi film đây
  7 Tháng mười hai 2018
-->