Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  4 Tháng mười hai 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  K sao oy
  Vậy là thoát oy nha
  Ăn mừng đê
  5 Tháng mười hai 2018
 3. Cô Bé Ngốc
  5 Tháng mười hai 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  5 Tháng mười hai 2018
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  mơ đi nha, cậu ráng thi Lý cho tốt rùi khao tớ
  5 Tháng mười hai 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Haha
  Ca này khó
  5 Tháng mười hai 2018
-->