Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  người nhận đơn: ý là bạn muốn nhờ ai vễ đó, sửa lại ngay đi, VD: @Tiểu Lộc chẳng hạn
  3 Tháng mười hai 2018
 3. temotojirimo12
  26 Tháng sáu 2019
 4. phamkimcu0ng
  26 Tháng sáu 2019
 5. temotojirimo12
  26 Tháng sáu 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bớt quậy giùm cái đi :mad:
  26 Tháng sáu 2019
 7. temotojirimo12
  26 Tháng sáu 2019
-->