Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Nguyễn Ý An

 1. Đỗ Anh Thái
  30 Tháng mười một 2018
 2. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  vì đều chung nhà YG
  30 Tháng mười một 2018
 3. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  chuẩn
  4 Tháng mười hai 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ỗi ế ôi à
  4 Tháng mười hai 2018
 5. Misaka Yuuki
  Misaka Yuuki
  Không thcihs IKOIN, thích nhà BTS cơ
  11 Tháng mười hai 2018
 6. Bùi Nguyễn Ý An
  Bùi Nguyễn Ý An
  đó là sở thích của mk thui
  12 Tháng mười hai 2018
-->