Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Ayami Watanabe
  Ayami Watanabe
  - Ờ hớ :v
  4 Tháng mười hai 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  8 Tháng mười hai 2018
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Viết nhầm mừ
  8 Tháng mười hai 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  sửa đi
  cho vô wall ngó's cái's coi
  8 Tháng mười hai 2018
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hơ... Wait khi nào thi xong đã
  8 Tháng mười hai 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  oh oh ọh
  kimochi
  yamate aita
  itai nigatta
  8 Tháng mười hai 2018
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Mở đêy
  8 Tháng mười hai 2018
-->