Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi LNPU

 1. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  hơ hơ
  29 Tháng mười một 2018
 2. LNPU
  LNPU
  hơ cái gì
  30 Tháng mười một 2018
 3. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  có người nhớ
  30 Tháng mười một 2018
 4. LNPU
  LNPU
  Nhớ chứ sai hông
  2 Tháng mười hai 2018
 5. B.N.P.Thảo
  2 Tháng mười hai 2018
 6. LNPU
  LNPU
  nhớ là nhớ cần giề bít lí do
  3 Tháng mười hai 2018
 7. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  hơ hơ trai đẹp nói đại đi
  3 Tháng mười hai 2018
 8. LNPU
  LNPU
  đâu có nhớ bà Thảo chứ đâu có nhớ Nguyên
  4 Tháng mười hai 2018
 9. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  dị quá hà
  4 Tháng mười hai 2018
 10. LNPU
  LNPU
  DỊ GÌ CƠ nhớ thì nhớ hoi
  5 Tháng mười hai 2018
-->