Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  1 thôi ông nội
  29 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  2 thì sao
  nguyễn linh và nguyễn trần gia linh
  29 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  thcs phạm hồng thái
  thành phố peiku gia lai
  29 Tháng mười một 2018
 4. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  sao tui biết dc
  29 Tháng mười một 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  chờ chút mai gửi link cho
  29 Tháng mười một 2018
 6. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  ê giờ không vào đc luôn nè, oeoe!!!
  30 Tháng mười một 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ????????????
  30 Tháng mười một 2018
 8. Nguyễn Trần Gia Linh
  Nguyễn Trần Gia Linh
  hoc24h á, không vào dc luôn
  30 Tháng mười một 2018
 9. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  lập nik mới bảo add
  30 Tháng mười một 2018
 10. Nguyễn Trần Gia Linh
  30 Tháng mười một 2018
 11. Đỗ Anh Thái
  30 Tháng mười một 2018
-->