Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Bé Kem
  Bé Kem
  Bị nhắc 49 lần nha
  1 Tháng bảy 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Nhưng ko có liên quan đâu bạn, trừ khi điểm cảnh cáo cap hơn 50 thì bạn tự biết
  8 Tháng bảy 2019
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Cảnh cáo
  8 Tháng bảy 2019
 4. Bé Kem
  Bé Kem
  ukm
  9 Tháng bảy 2019