Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Hà nội phố
  27 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  dạo này có j mới hem
  27 Tháng mười một 2018
 3. Hà nội phố
  27 Tháng mười một 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  keer đi
  27 Tháng mười một 2018
 5. Hà nội phố
  Hà nội phố
  có người yêu mới
  27 Tháng mười một 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  holly s**t
  giống nhau :V
  27 Tháng mười một 2018
 7. Hà nội phố
  27 Tháng mười một 2018
 8. Hà nội phố
  Hà nội phố
  ảnh đại diện là người yêu bạn à?
  27 Tháng mười một 2018
 9. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ny?
  tui là trai mà
  27 Tháng mười một 2018
 10. Hà nội phố
  Hà nội phố
  à từ trước tới nay mình tưởng bạn là nữ
  27 Tháng mười một 2018
 11. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  holy S**t
  27 Tháng mười một 2018
 12. Hà nội phố
  Hà nội phố
  bà ơi bà có thích con báo cáo vi phạm không hả? Vào tường nhà người ta mà nói thế sao? Gặp ngoài đời là con táng cho vài phát đấy rõ chưa
  27 Tháng mười một 2018
 13. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  holy shot
  27 Tháng mười một 2018
 14. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  anh ơi nhé
  27 Tháng mười một 2018
 15. Hà nội phố
  Hà nội phố
  từ "holy shot" k có trong từ điển tiếng anh vả lại còn phải để khuyết làm gì hả?
  27 Tháng mười một 2018
 16. Hà nội phố
  Hà nội phố
  tính chơi lại bà này à?
  27 Tháng mười một 2018
 17. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ờ sao biết?
  khoon lă,s đó nha
  27 Tháng mười một 2018
 18. Hà nội phố
  Hà nội phố
  tìm google dịch
  27 Tháng mười một 2018
 19. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ba bà bá bá ba bà
  27 Tháng mười một 2018
 20. Hà nội phố
  Hà nội phố
  cái này hình như là k có trong google dịch thì phải
  27 Tháng mười một 2018
 21. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  thất nhien
  27 Tháng mười một 2018
 22. Hà nội phố
  Hà nội phố
  hay là mai bà đi bán lợn à?"Ba bà đi bán lợn con bán đi chẳng được .." gì gì đó quên r
  27 Tháng mười một 2018
-->