Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi namnam06

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  27 Tháng mười một 2018
 2. namnam06
  namnam06
  Bơ đâu, tạm thời chặn TB wall... Bạn ấy còn bị lỡ tay ấn nhầm nút bỏ qua by me...
  27 Tháng mười một 2018
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chặn TB à? Lỡ có ai tb gì cho bạn rồi sao đây?
  27 Tháng mười một 2018
 4. namnam06
  namnam06
  TB wall thoi, mệt lắm!
  27 Tháng mười một 2018
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  uk, mk nghĩ bạn sẽ nhận được rất nhiều tb đấy
  28 Tháng mười một 2018
 6. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  là sao vậy
  29 Tháng mười một 2018
 7. namnam06
  namnam06
  Không có gì đâu, hay là đặt biệt danh cho cậu???
  29 Tháng mười một 2018
 8. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  uk tùy cậu thui mk sao cx đc
  29 Tháng mười một 2018
 9. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  cậu đau cái j vậy
  29 Tháng mười một 2018
 10. namnam06
  namnam06
  Đau răng... :V
  29 Tháng mười một 2018
 11. namnam06
  namnam06
  Tên của cậu... À nghĩ ra rồi!
  Anon nhá!
  29 Tháng mười một 2018
 12. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  có nghĩa là j
  29 Tháng mười một 2018
 13. namnam06
  namnam06
  I don't know.
  30 Tháng mười một 2018
 14. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ủa sao viết tên như vậy
  30 Tháng mười một 2018
-->