Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Hạt Đậu nhỏ
  Hạt Đậu nhỏ
  Ko phải đâu e
  26 Tháng mười một 2018
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  thế ai ạ ^^
  26 Tháng mười một 2018
 3. Hạt Đậu nhỏ
  Hạt Đậu nhỏ
  Ảnh mạng đó e
  27 Tháng mười một 2018
 4. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  =.= khó hiểu
  27 Tháng mười một 2018
 5. Hạt Đậu nhỏ
  27 Tháng mười một 2018
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ??????????
  28 Tháng mười một 2018
-->