Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Triệu Vân 567

 1. AFF CUP
  AFF CUP
  bạn căn cứ vào đâu khi nói tôi như vậy
  28 Tháng mười một 2018
 2. AFC CHAMPIONSHIP
  AFC CHAMPIONSHIP
  tôi không biết AFF CUP là đứa nào nha
  7 Tháng mười hai 2018
 3. Triệu Vân 567
  7 Tháng mười hai 2018
 4. AFF CUP
  AFF CUP
  vậy bây giờ bạn chỉ ra những điểm giống nhau để bạn kết luận điều bạn báo cáo với anh Hải đi
  9 Tháng mười hai 2018
 5. Triệu Vân 567
  Triệu Vân 567
  hai bạn đó like cho bạn cái đó bị vi phạm đấy
  9 Tháng mười hai 2018
 6. AFF CUP
  9 Tháng mười hai 2018
 7. AFF CUP
  AFF CUP
  hai bạn đấy thấy hữu ích, hay thì like
  9 Tháng mười hai 2018
 8. AFF CUP
  AFF CUP
  cậu mới đang là người vô lý
  9 Tháng mười hai 2018
 9. Triệu Vân 567
  Triệu Vân 567
  không tin tui gọi @Toij Takeshi
  9 Tháng mười hai 2018
 10. AFF CUP
  AFF CUP
  hay cậu ghen tị khi không bằng người khác
  9 Tháng mười hai 2018
 11. Triệu Vân 567
  9 Tháng mười hai 2018
 12. AFF CUP
  AFF CUP
  ukm
  9 Tháng mười hai 2018
 13. Triệu Vân 567
  Triệu Vân 567
  báo cáo cơ mà
  9 Tháng mười hai 2018
-->