Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đắng!

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  no and never
  24 Tháng mười một 2018
 2. Đắng!
  Đắng!
  why
  24 Tháng mười một 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  because i don't know anything about you
  24 Tháng mười một 2018
 4. Đắng!
  Đắng!
  oh that's it
  24 Tháng mười một 2018
 5. Đắng!
  Đắng!
  not because of me and your gender?
  24 Tháng mười một 2018
 6. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  相关明星?
  24 Tháng mười một 2018
 7. Đắng!
  Đắng!
  những ngôi sao liên quan là ý gì
  25 Tháng mười một 2018
 8. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  t ns:liên quan sao? chứ không phải: sao liên quan?
  25 Tháng mười một 2018
 9. Đắng!
  Đắng!
  ồ thế à
  25 Tháng mười một 2018
 10. Tư Âm Diệp Ẩn
  25 Tháng mười một 2018
-->