Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tử Bàn

 1. Cô gái đến từ bên kia..!!
  24 Tháng mười một 2018
 2. Tử Bàn
  Tử Bàn
  vào hội thoại đê
  24 Tháng mười một 2018
 3. Cô gái đến từ bên kia..!!
  Cô gái đến từ bên kia..!!
  Hoy, đi coi phim đây, bye, buổi sáng vv...!!!
  24 Tháng mười một 2018
 4. Tử Bàn
  Tử Bàn
  phim phim, các anh chị hsg văn banh mắt ra mà xem bạn N kìa ( trích thôi nha )
  24 Tháng mười một 2018
 5. Cô gái đến từ bên kia..!!
  Cô gái đến từ bên kia..!!
  Hazzzz, gắt quá nha..!!!
  24 Tháng mười một 2018
 6. Tử Bàn
  Tử Bàn
  hê hê ,
  24 Tháng mười một 2018
-->