Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi temotojirimo12

 1. namnam06
  namnam06
  Cứ gọi là Len nha.
  24 Tháng mười một 2018
 2. temotojirimo12
  24 Tháng mười một 2018
 3. namnam06
  namnam06
  Uk :3
  24 Tháng mười một 2018
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ôi, 2 người bạn thân của mình, đừng vào ht nà nói xấu mình nhé :D
  24 Tháng mười một 2018
 5. namnam06
  namnam06
  Không nha!
  25 Tháng mười một 2018
 6. temotojirimo12
  25 Tháng mười một 2018
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  25 Tháng mười một 2018
 8. namnam06
  namnam06
  :'D
  25 Tháng mười một 2018
 9. temotojirimo12
  25 Tháng mười một 2018
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tự hiểu :3
  25 Tháng mười một 2018
 11. temotojirimo12
  temotojirimo12
  hiểu rồi
  25 Tháng mười một 2018
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thông minh :)
  25 Tháng mười một 2018
 13. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đoán xem tui hiểu gì
  25 Tháng mười một 2018
 14. namnam06
  namnam06
  À! Bít òi!
  25 Tháng mười một 2018
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ai bít
  25 Tháng mười một 2018
 16. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đoán xemmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  25 Tháng mười một 2018
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thôi qua wall tui đi, nam đang ko vui
  25 Tháng mười một 2018
 18. namnam06
  namnam06
  Khá là vui, có nên lập ht nói ra không ta? :D
  25 Tháng mười một 2018
 19. phamkimcu0ng
  25 Tháng mười một 2018
 20. namnam06
  namnam06
  Len đang vui nhấ RIn! :D
  25 Tháng mười một 2018
 21. temotojirimo12
  25 Tháng mười một 2018
 22. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sau 1' Len thay đổi 360 độ
  25 Tháng mười một 2018
 23. temotojirimo12
  temotojirimo12
  và 720 độ là bạn đó
  25 Tháng mười một 2018
 24. temotojirimo12
  temotojirimo12
  vèo vèo
  25 Tháng mười một 2018
 25. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mk? Why?
  25 Tháng mười một 2018
 26. temotojirimo12
  temotojirimo12
  đoán xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  25 Tháng mười một 2018
 27. namnam06
  namnam06
  Len có thể quay quanh 360 độ trong mặt phẳng Lobachevski
  25 Tháng mười một 2018
 28. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Nikolai Ivanovich Lobachevsky là một nhà toán học Nga, người đã có công rất lớn trong việc xây dựng hình học phi Euclide, một bước phát triển mới thoát ra khỏi hình học cổ điển, tạo cơ sở toán học cho lý thuyết tương đối rộng sau này.
  25 Tháng mười một 2018
 29. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  H chọn tên cho dễ gọi coi như Len , Rin
  25 Tháng mười một 2018
 30. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Nikolai Ivanovich Lobachevsky là một nhà toán học Nga, người đã có công rất lớn trong việc xây dựng hình học phi Euclide, một bước phát triển mới thoát ra khỏi hình học cổ điển, tạo cơ sở toán học cho lý thuyết tương đối rộng sau này.
  25 Tháng mười một 2018
 31. temotojirimo12
  25 Tháng mười một 2018
 32. namnam06
  namnam06
  Tuy nhiên, con số 360 độ không tồn tại trong môn hình học do Lobachevski xây dựng.
  25 Tháng mười một 2018
 33. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  2 bạn cứ toán, toán, toán....và toán
  25 Tháng mười một 2018
 34. namnam06
  namnam06
  Gọi là Kai nhá!
  25 Tháng mười một 2018
 35. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tại sao là Kai
  25 Tháng mười một 2018
 36. namnam06
  namnam06
  Kaito, bỏ đi là Kai.
  25 Tháng mười một 2018
 37. temotojirimo12
  temotojirimo12
  gọi mình là koro nha
  25 Tháng mười một 2018
 38. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thôi đi, Kai được hơn
  25 Tháng mười một 2018
 39. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kai ơi, nam lớp mk ntn? :D
  25 Tháng mười một 2018
-->