Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Và Na cũng thế...?
  23 Tháng mười một 2018
 2. Narumi04
  Narumi04
  Cuộc sống mà :))
  24 Tháng mười một 2018
 3. Thiên Thuận
  25 Tháng mười một 2018
 4. hip2608
  hip2608
  chưa dám nhận t giỏi Anh nhưng cực dốt Hóa đây :)
  27 Tháng mười một 2018
 5. Narumi04
  Narumi04
  Những đứa giỏi Toán thì sẽ giỏi Lý và Hóa, những đứa giỏi Lý thì sẽ giỏi nốt Công nghệ, những đứa giỏi Hóa sẽ giỏi luôn Sinh, còn t...trừ Sinh ra dốt hết :)))
  29 Tháng mười một 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  công nhận
  29 Tháng mười một 2018
 7. Bắc Băng Dương
  Bắc Băng Dương
  Những đứa giỏi Toán thì sẽ giỏi Lý và Hóa? :D
  20 Tháng mười hai 2018
 8. Narumi04
  Narumi04
  Trueee :)
  20 Tháng mười hai 2018
 9. Bắc Băng Dương
  20 Tháng mười hai 2018