Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dragonknight@gmail.com

 1. dragonknight@gmail.com
  dragonknight@gmail.com
  chắc là thân với Đỗ Anh Thái lắm nhỉ :D
  22 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hửm
  nói j như là trù yếm anh thé
  22 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  9 Tháng mười hai 2018
 4. dragonknight@gmail.com
  23 Tháng mười hai 2018
 5. dragonknight@gmail.com
  23 Tháng mười hai 2018
 6. dragonknight@gmail.com
  dragonknight@gmail.com
  nani là cái gì vậy, tiếng nhật hả
  14 Tháng một 2019
 7. dragonknight@gmail.com
  dragonknight@gmail.com
  nani hình như là cái gì
  14 Tháng một 2019
 8. dragonknight@gmail.com
  dragonknight@gmail.com
  tiếng nhật em cũng hiểu sơ qua vì hay xem phim hoạt hình nhật bản :D
  14 Tháng một 2019