Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Nhon nạ
  21 Tháng mười một 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  làm gì zợ?
  21 Tháng mười một 2018
 3. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Chơi linh tinh ạ, còn chị
  21 Tháng mười một 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vẽ ^^
  21 Tháng mười một 2018
 5. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Chị vẽ tranh nghệ thuật hay vẽ người lung tung?
  21 Tháng mười một 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vẽ galaxy
  21 Tháng mười một 2018
 7. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Oh chị bằng màu gì? Chì or sáp dầu? Hay màu phấn?
  22 Tháng mười một 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chì nước
  22 Tháng mười một 2018
 9. Kumaru Doma
  22 Tháng mười một 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  biết ko?
  22 Tháng mười một 2018
 11. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Nghe qua ạ :)
  22 Tháng mười một 2018
 12. Kuroko - chan
  22 Tháng mười một 2018