Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Tường Vi 7C1

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Hoạt động nhiều vào
  21 Tháng mười một 2018
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Sắp lên đc rồi mà
  21 Tháng mười một 2018
 3. Lê Tường Vi 7C1
  Lê Tường Vi 7C1
  cứ hoạt động là lên ak
  21 Tháng mười một 2018
 4. Lê Tường Vi 7C1
  21 Tháng mười một 2018
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Hoạt động n trên các box cộng đồng
  21 Tháng mười một 2018
 6. Lê Tường Vi 7C1
  Lê Tường Vi 7C1
  box cộng đồng chỗ mô mi
  21 Tháng mười một 2018
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  tau mệt vs mi luôn!! Con @Thu Hà Dương còn ns đc chứ mi onl diễn đàn n rồi còn ko bt
  21 Tháng mười một 2018
 8. Lê Tường Vi 7C1
  Lê Tường Vi 7C1
  21 Tháng mười một 2018
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Tạo hội thoại tau chỉ cụ thể cho
  21 Tháng mười một 2018
 10. Lê Tường Vi 7C1
  21 Tháng mười một 2018
 11. Từ Lê Thảo Vy
  21 Tháng mười một 2018
 12. Lê Tường Vi 7C1
  Lê Tường Vi 7C1
  mi tạo ik
  21 Tháng mười một 2018
 13. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  T bận lắm, lên lớp t ns cho
  21 Tháng mười một 2018
 14. Thu Hà Dương
  Thu Hà Dương
  22 Tháng mười một 2018
 15. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  tại vì hắn dùng lâu rồi mà ko bt
  22 Tháng mười một 2018
-->