Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Umaru
  Umaru
  um .-.
  23 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  onl sôi nổi lên chút đuê
  23 Tháng mười một 2018
 3. Umaru
  Umaru
  :))) Không rảnh
  26 Tháng mười một 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  26 Tháng mười một 2018