Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huyền Phương 2004

 1. Huyền Phương 2004
  Huyền Phương 2004
  gửi ảnh in răng
  21 Tháng mười một 2018
 2. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  chụp ảnh xong gửi vào hội thoại
  có chữ tải file đính kèm
  m bấm vào đó
  xong chọn tệp tải lên
  21 Tháng mười một 2018
 3. Huyền Phương 2004
  21 Tháng mười một 2018
 4. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  kệ m
  chừ t cũng ko biết ns vs m răng luôn
  21 Tháng mười một 2018
 5. Huyền Phương 2004
  21 Tháng mười một 2018
-->