Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Uyển Green
  Uyển Green
  Aloooo
  21 Tháng mười một 2018
 2. Kuroko - chan
  21 Tháng mười một 2018
 3. Uyển Green
  22 Tháng mười một 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lâu ko thấy ha
  22 Tháng mười một 2018
 5. Uyển Green
  Uyển Green
  Vẫn ở đây thôii à .-.
  23 Tháng mười một 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ít thấy
  23 Tháng mười một 2018
 7. Uyển Green
  Uyển Green
  Đúng rồi
  24 Tháng mười một 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  bận à
  24 Tháng mười một 2018
 9. Uyển Green
  Uyển Green
  1 phần lười phần còn lại là bận
  26 Tháng mười một 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  me too
  26 Tháng mười một 2018
 11. Uyển Green
  Uyển Green
  Đúng là trời sinh 1 cặp :3
  26 Tháng mười một 2018
 12. Kuroko - chan
  26 Tháng mười một 2018
-->