Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Cũng còn tùy... :v
  19 Tháng mười một 2018
 2. s2no12k3
  s2no12k3
  tuy như vậy nhưng k thể chọn đc lớp đâu vợ ak !đời k như mơ ......
  19 Tháng mười một 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Èo... :v
  19 Tháng mười một 2018
 4. Narumi04
  Narumi04
  9/2 là lớp gắn bó 4 năm mà chúng nó đối xử như...:)
  19 Tháng mười một 2018
 5. Narumi04
  Narumi04
  Nếu đầu năm đổi qua lớp khác sẽ tốt hơn nhỉ :)
  19 Tháng mười một 2018
 6. s2no12k3
  19 Tháng mười một 2018