Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Ở Đông Triều?
  19 Tháng mười một 2018
 2. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  Đúng r. Mà sao vậy bạn?
  20 Tháng mười một 2018
 3. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  A, cuối cùng cũng tìm được người cùng tỉnh *mừng rớt nước mắt*
  20 Tháng mười một 2018
 4. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  ùm, hầu nhỉ chẳng thấy mem nào ở tỉnh mình quả. hơi buồn :)
  20 Tháng mười một 2018
 5. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Có ròi nè :33
  20 Tháng mười một 2018
 6. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  từ giờ quyết tâm Tích cực tìm thêm bạn đồng hương
  20 Tháng mười một 2018
 7. Bùi Thị Diệu Linh
  20 Tháng mười một 2018
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  20 Tháng mười một 2018
 9. Bùi Thị Diệu Linh
  20 Tháng mười một 2018
 10. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  20 Tháng mười một 2018
 11. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  cùng quận/ huyện ko?
  20 Tháng mười một 2018
 12. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  cái này thì.... em không biết :<
  20 Tháng mười một 2018
 13. Đỗ Anh Thái
  20 Tháng mười một 2018
 14. Diệp Vân Hy
  20 Tháng mười một 2018
 15. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  cái này thì không :v bạn ấy ở Đông Triều còn em ở Cẩm Phả cơ :vv
  20 Tháng mười một 2018
 16. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  Mù đường cả :(
  20 Tháng mười một 2018
 17. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  gu gồ máp
  20 Tháng mười một 2018
 18. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  lười .... Nhưng nghê tên biết là đang ở xa lắm rồi :)
  20 Tháng mười một 2018
 19. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Cẩm Phả đi tầm trăm cây là lên đến Đông Triều ròi :v
  20 Tháng mười một 2018
 20. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  CHỉ 100 cây thôi mờ. Không sao đâu.....
  20 Tháng mười một 2018
 21. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  gần quá còn gì man
  20 Tháng mười một 2018
 22. Diệp Vân Hy
  Diệp Vân Hy
  haha, anh vui tánh ghê
  20 Tháng mười một 2018
-->