Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ơ, bạn ấy trả lời đầu tiên mà
  18 Tháng mười một 2018
 2. Chris Master Harry
  18 Tháng mười một 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ???
  cho mk xem được ko?sao mk ko thấy nhỉ?
  18 Tháng mười một 2018
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Thôi, đừng gây war nữa
  19 Tháng mười một 2018
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  19 Tháng mười một 2018
 6. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  19 Tháng mười một 2018
-->