Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tư Âm Diệp Ẩn

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  mỗi câu hỏi tag mk cái đang mải CLUB lịch sử
  18 Tháng mười một 2018
 2. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  sẽ nhận dc thông báo mà
  18 Tháng mười một 2018
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ko có đâu bạn cứ tag đi mk hay quên
  18 Tháng mười một 2018
 4. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  nhưng như thế sẽ bị coi là spam
  18 Tháng mười một 2018
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ko spam đâu mk sẽ bảo với anh đình hải
  18 Tháng mười một 2018
 6. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  nếu được thì mk sẽ cố gắng
  18 Tháng mười một 2018
 7. Chris Master Harry
  18 Tháng mười một 2018
-->