Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ê mày
  17 Tháng mười một 2018
 2. Hạt Đậu nhỏ
  Hạt Đậu nhỏ
  Sao vậy
  17 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  à mà chờ chút
  17 Tháng mười một 2018
 4. Hạt Đậu nhỏ
  17 Tháng mười một 2018
-->