Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diệp Vân Hy

  1. peekaiyuan64
    peekaiyuan64
    - Hoc24 er ? :)
    15 Tháng mười một 2018
  2. Thiên Thuận
    Thiên Thuận
    Chào em :D
    15 Tháng mười một 2018
  3. Diệp Vân Hy
    Diệp Vân Hy
    15 Tháng mười một 2018
  4. Thiên Thuận
    Thiên Thuận
    Làm quen nha em :D Anh là Thiên Thuận, 2k3, ở Vĩnh Long ^^
    15 Tháng mười một 2018
  5. Diệp Vân Hy
    Diệp Vân Hy
    Em tên Nguyễn Hoàng Khánh Linh 13 tuổi ở Quảng Ninh ạ
    15 Tháng mười một 2018
  6. peekaiyuan64
    peekaiyuan64
    @Diệp Vân Hy : - Because mình cũng dùng Hoc24 mà cậu :v mà chắc cậu không biết mình đâu :D
    15 Tháng mười một 2018
  7. Diệp Vân Hy
    Diệp Vân Hy
    15 Tháng mười một 2018
  8. peekaiyuan64
    peekaiyuan64
    @Diệp Vân Hy - tên acc Hoc24 của mình là Đoàn Như Quỳnh :D Bữa trước có cmt ques của cậu
    15 Tháng mười một 2018
  9. Diệp Vân Hy
    Diệp Vân Hy
    15 Tháng mười một 2018
  10. peekaiyuan64
    peekaiyuan64
    - trên đây nhiều người quen lắm :D
    15 Tháng mười một 2018
  11. Diệp Vân Hy
    Diệp Vân Hy
    15 Tháng mười một 2018
  12. peekaiyuan64
    peekaiyuan64
    - Mình thì biết đầy kể cả San là Liana đó :3
    15 Tháng mười một 2018
  13. Diệp Vân Hy
    Diệp Vân Hy
    Có bạn có bè vẫn sướng hơn, mỗi tội mình quen họ mà họ chẳng bt mình
    15 Tháng mười một 2018
  14. peekaiyuan64
    peekaiyuan64
    - Cái này giống tui nha
    15 Tháng mười một 2018
  15. Diệp Vân Hy
    15 Tháng mười một 2018
-->