Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Narumi04
  Narumi04
  T là gái nhé...
  16 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  bùi nguyễn minh hảo- cái tên sặc mùi coan troai
  16 Tháng mười một 2018
 3. Narumi04
  Narumi04
  Từ tên đến sở thích đến dáng vẻ đều giống trai hay t qua Thái đây ha :))))
  16 Tháng mười một 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ờ đúng roài đó
  16 Tháng mười một 2018
 5. s2no12k3
  17 Tháng mười một 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tao bao tiền gửi máy bay
  17 Tháng mười một 2018
 7. Narumi04
  Narumi04
  K cần bao tiền máy bay, bao tiền phẫu thuật ấy :))))
  17 Tháng mười một 2018
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  1 tỷ chớ mấy
  18 Tháng mười một 2018