Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nữ Thần Tự Do

 1. master rubik
  master rubik
  Rồi bạn
  13 Tháng mười một 2018
 2. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  vậy giờ bạn đang làm gì?
  13 Tháng mười một 2018
 3. master rubik
  master rubik
  Chat với bạn thôi
  13 Tháng mười một 2018
 4. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  vậy hả?
  ak bạn nói bạn thích conan đúng ko?
  13 Tháng mười một 2018
 5. master rubik
  master rubik
  Đúng rồi
  13 Tháng mười một 2018
 6. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  thế khi nào thi xong chúng ta nói chuyện về conan nha?
  13 Tháng mười một 2018
 7. master rubik
  13 Tháng mười một 2018
 8. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  đồng ý vậy nhé!
  mình ngủ đây, mai gặp nha!
  13 Tháng mười một 2018
 9. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  hế, đang làm gì đó? học bài hả?
  15 Tháng mười một 2018
-->