Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Tú Linh
  Tú Linh
  hallo
  14 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  chào bạn
  14 Tháng mười một 2018
 3. Tú Linh
  Tú Linh
  bn học lớp mấy
  15 Tháng mười một 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  11 thoy bạn
  15 Tháng mười một 2018
 5. Tú Linh
  Tú Linh
  e lớp 9 --- ;v
  15 Tháng mười một 2018
-->