Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. nguyễn đan phương
  13 Tháng mười một 2018
 2. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  tôi hơn pé 1 tuổi đó
  13 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  1-11- 2005
  hơn?
  13 Tháng mười một 2018
 4. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  cái đó k phải
  13 Tháng mười một 2018
-->