Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Nhô ạ
  13 Tháng mười một 2018
 2. Kuroko - chan
  13 Tháng mười một 2018
 3. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Mơn đã follow ạ, mơn unnie <3
  13 Tháng mười một 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hì kcj
  13 Tháng mười một 2018
 5. Kumaru Doma
  13 Tháng mười một 2018