Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi namnam06

 1. Đỗ Anh Thái
  13 Tháng mười một 2018
 2. phamkimcu0ng
  14 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hửm h mới để ý nha
  cái avt cắt xấu thế
  14 Tháng mười một 2018
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  15 Tháng mười một 2018
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nhưng vẫn đẹp
  15 Tháng mười một 2018
 6. namnam06
  namnam06
  Ko, máy hỏng nên xấu.
  17 Tháng mười một 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ko tin đuocwcj
  17 Tháng mười một 2018
 8. namnam06
  namnam06
  ???
  17 Tháng mười một 2018
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ko tin chuyện gì thế
  18 Tháng mười một 2018
-->